Czeskie i polskie tradycje polityczne

Dwudziestego piątego listopada 2023 r. odbyła się w Krakowie druga dyskusja w ramach projektu pt. Jaka polityka, jakie idee? Polska i Czechy wobec wyzwań współczesności.

Konserwatyzm w dzisiejszej UE

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2023 roku odbyła się w Pradze zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej debata Konserwatyzm w dzisiejszej UE – perspektywa środkowoeuropejska (na przykładzie Czech i Polski).

Religia a wspólnota: wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce w perspektywie historycznej i politologicznej (9.12.2016)

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”.

Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach (16.11.2013)

Seminarium zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie?, poświęcone politykom publicznym w obu krajach na przykładzie polityki oświatowej. Punktem wyjścia dyskusji była budząca wielkie emocje w Czechach kwestia nowej matury.

A New Czech Politics? After the parliamentary elections (15.11.2013)

Zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie? seminarium poświęcone sytuacji politycznej w Czechach po wyborach parlamentarnych 2013 r. i ich wpływowi na ew. zmianę realizacji polityk publicznych w tym kraju i stosunki z Polską. 

Dodatkowe informacje