Petr Fiala, Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym

Jak radzi sobie czeski Kościół katolicki z odzyskaną po wielu dziesięcioleciach pełną wolnością działania? Jaką rolę pełnią we współczesnym czeskim społeczeństwie katolicy? Jaka będzie przyszłość partii chadeckiej, tradycyjnie reprezentującej w wymiarze politycznych wspólnotę czeskich katolików? Jak jawi się doświadczenie czeskie w tej kwestii w perspektywie porównawczej, na tle sytuacji w innych państwach Europy? Oto pytania, które stawia w swej książce Petr Fiala, czołowy czeski politolog, były rektor Uniwersytetu Masaryka, współtwórca cenionego think-tanku Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą z Brna, prezes Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Odpowiedzi na nie pozwalają poznać bardzo ciekawe zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe, umożliwiają lepsze zrozumienie naszych południowych sąsiadów i inspirują do refleksji nad tym, czy przypadek czeski jest zapowiedzią tego, co stanie się powszechnym doświadczeniem większości krajów europejskich – i jakie byłyby tego skutki.

Petr Fiala, Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy

Wybór tekstów czołowego czeskiego politologa, byłego rektora Uniwersytetu Masaryka, współtwórcy cenionego think-tanku Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą z Brna, który z naukowca zmienił się w aktywnego polityka – prezesa Obywatelskiej Partii Demokratycznej. To książka o tym, co stało się w ostatnich latach z polityką w Europie i jakie ma to skutki dla życia Europejczyków. 

„Możliwe, że jestem na tyle doświadczony i oczytany, by sceptycznie odnieść się do obietnic raju na ziemi. Nie jestem gotowy poświęcić tych dobrych rzeczy, które mamy, tylko dlatego, że ktoś myśli, że coś innego mogłoby być jeszcze lepsze. Jestem za zmianami, ale w ramach ciągłości, w oparciu o jasną definicję problemu i z bardzo konkretnym celem. I dlatego jestem konserwatystą. Myślę, że jest to najnowocześniejsza i najbardziej nonkonformistyczna postawa z tych, które mamy dziś do dyspozycji”. (fragment tekstu Polityka konserwatywna)

Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce

Polacy i Czesi imitują na potęgę! Ale Zachód – nie siebie nawzajem. Cała pokomunistyczna transformacja bywa nazywana „imitacyjną rewolucją”. I rzeczywiście: od 1989 r. argument, że jakieś rozwiązanie jest sprawdzone na Zachodzie, buduje „standardową demokrację” lub spełnia wymagania Unii Europejskiej był często rozstrzygający – i w Polsce i w Czechach – by je przyjąć. Skoro jednak tak chętnie naśladujemy obce wzorce,dlaczego nie szukamy ich u południowego/północnego sąsiada. Czy decydują o tym stereotypy, nieznajomość tego, co dzieje się za granicą, a może brak własnych oryginalnych i efektywnych rozwiązań, które moglibyśmy sobie zaoferować? Autorzy zaprezentowanych w tym tomie tekstów, analizując różne przykłady polityk publicznych w obu krajach, przybliżają nas do odpowiedzi na to pytanie, wskazując zarazem dziedziny, w których szczególnie warto zapoznać się z doświadczeniami sąsiadów. By czegoś się od nich nauczyć, ale i by uniknąć ich błędów, popełnionych gdy naśladowali innych i gdy podążali własną drogą.

Kryzys Unii Europejskiej

Książka zawierająca analizy polskich i czeskich politologów, ekonomistów i publicystów, szukających odpowiedzi na pytania:

- Czy UE jest zdolna przezwyciężyć kryzys ekonomiczny i polityczny, czy też scenariusz jej rozpadu powinien być brany poważnie pod uwagę?

- Jakie i czyje interesy przesądzą o kierunku ewolucji UE w najbliższych latach?

- Czy pogłębianie integracji europejskiej jest receptą na przezwyciężenie słabości Unii?

Polscy autorzy w publikacjach CDK

Głównym partnerem OMP w Republice Czeskiej jest Centrum Studiów Demokracji i Kultury (Centrum pro studium demokracie a kultury, w skrócie CDK, www.cdk.cz ) w Brnie. CDK to jeden z najstarszych czeskich think-tanków, założony w 1993 r., jednak wywodzący się jeszcze z czasów opozycji antykomunistycznej i wydawnictw drugiego obiegu. Jednym z założycieli i prezesem CDK jest prof. Petr Fiala, były rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie a obecnie minister edukacji, młodzieży i sportu w rządzie Petra Nečasa. CDK łączy działalność wydawniczą, analityczną (przede wszystkim w sferze polityk europejskich) i edukacyjna (m.in. programy edukacji obywatelskiej w rodzących się demokracjach). Centrum wydaje dwa czasopisma – drukowany dwumiesięcznik społeczno-kulturalny „Kontexty” i internetowe czasopismo polityczno-społeczne „Revue Politika” (www.revuepolitika.cz) . Częstymi gośćmi na łamach obu czasopism są również polscy autorzy (np. Ryszard Legutko, Bronisław Wildstein, Marek Magierowski).

Dodatkowe informacje