Konserwatyzm w dzisiejszej UE

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2023 roku odbyła się w Pradze zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej debata Konserwatyzm w dzisiejszej UE – perspektywa środkowoeuropejska (na przykładzie Czech i Polski).

Praga, 29 kwietnia 2023 r.

Tematyka:
• Jak powinna wyglądać konserwatywna polityka w dzisiejszej UE?
• Jakie są cechy polityki konserwatywnej w Europie Środkowej na przykładzie Polski i Czech?
• Jak powinna kształtować się czesko-polska współpraca w tym zakresie?
• jak wykorzystać dobre relacje między Czechami a Polską do budowy trwałych instytucji współpracy?

Uczestnikami spotkania byli:
• Matyáš Zrno (dziennikarz, redaktor zagraniczny, CNN Prima News, Instytut Obywatelski)
• Jan Hroudný (analityk, Instytut Pravy Breh Petra Fiali)
• Ondřej Šmigol (dziennikarz, tygodnik Echo)
• Martin Synkule (wykładowca, Uniwersytet Karola w Pradze, przedsiębiorca)
• Filip Scherf (były korespondent Economist Business Unit, przedsiębiorca)
• Jan Rafael Lupoměský (były doradca prezydenta Czech, analityk CEE Institute)
• Arkady Rzegocki (filozof polityki, dyplomata, były ambasador w Londynie, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych)
• Jarosław Obremski (były senator, wojewoda dolnośląski)
• Agata Supińska (zastępca dyrektora Biura Szefa Służby Zagranicznej RP)
• Maciej Ruczaj (dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze)
• Mateusz Obremski (dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna)
• Samuel Trizuljak (doradca ministra obrony SK)
• Jan Tkac (słowacki magazyn Verbum)
• Cameron Munter (senior fellow Atlantic Council w Waszyngtonie i Instytutu CEVRO w Pradze)

Debata zorganizowana w ramach projektu Ośrodka Myśli Politycznej pt. Jaka polityka, jakie idee? Polska i Czechy wobec wyzwań współczesności.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie 2023”. Wystąpienia wyrażały wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Další informace