Religia a wspólnota: wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce w perspektywie historycznej i politologicznej (9.12.2016)

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”.

Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach (16.11.2013)

Seminarium zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie?, poświęcone politykom publicznym w obu krajach na przykładzie polityki oświatowej. Punktem wyjścia dyskusji była budząca wielkie emocje w Czechach kwestia nowej matury.

The Crisis of the European Union. Polish and Czech Perspectives (21.09.2012)

Spotkanie polskich i czeskich ekspertów zajmujących się polityką europejską, które było poświęcone drogom wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej, odbyło się w Krakowie, 21 września 2012 r. Teksty będące rozwinięciem tez konferencji znalazły się w książce Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa. Są one także prezentowane na stronie www.forum-pl-cz.com.

A New Czech Politics? After the parliamentary elections (15.11.2013)

Zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie? seminarium poświęcone sytuacji politycznej w Czechach po wyborach parlamentarnych 2013 r. i ich wpływowi na ew. zmianę realizacji polityk publicznych w tym kraju i stosunki z Polską. 

Additional information