Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce

Polacy i Czesi imitują na potęgę! Ale Zachód – nie siebie nawzajem. Cała pokomunistyczna transformacja bywa nazywana „imitacyjną rewolucją”. I rzeczywiście: od 1989 r. argument, że jakieś rozwiązanie jest sprawdzone na Zachodzie, buduje „standardową demokrację” lub spełnia wymagania Unii Europejskiej był często rozstrzygający – i w Polsce i w Czechach – by je przyjąć. Skoro jednak tak chętnie naśladujemy obce wzorce,dlaczego nie szukamy ich u południowego/północnego sąsiada. Czy decydują o tym stereotypy, nieznajomość tego, co dzieje się za granicą, a może brak własnych oryginalnych i efektywnych rozwiązań, które moglibyśmy sobie zaoferować? Autorzy zaprezentowanych w tym tomie tekstów, analizując różne przykłady polityk publicznych w obu krajach, przybliżają nas do odpowiedzi na to pytanie, wskazując zarazem dziedziny, w których szczególnie warto zapoznać się z doświadczeniami sąsiadów. By czegoś się od nich nauczyć, ale i by uniknąć ich błędów, popełnionych gdy naśladowali innych i gdy podążali własną drogą.

Książka powstała we współpracy z czołowym czeskim think-tankiem Centrum pro studium demokracie a kultury z Brna.

Książka pod redakcją Ondřeja Krutílkai Artura Wołka, powstała w ramach projektu „Udana transformacja na peryferiach? Stworzenie stałego forum współpracy polskich i litewskich ekspertów w zakresie tworzenia polityk publicznych”, współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013 r. Książka wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Další informace